Muzikanten-netwerk

Muzikanten-netwerk

Muzikanten die geen les willen hebben, maar toch af en toe muziek willen maken kunnen in de Muziekwerkplaats terecht.

Zo’n 15 jaar lang kwam de samenspeelgroep één keer per maand bij elkaar om muziek te maken. Deze maandelijkse oefenavonden zijn gestopt, maar het muzikantennetwerk bestaat nog wel. Op het moment dat er een aanvraag komt voor een optreden wordt dit netwerk benaderd. We oefenen dan een of twee keer met degenen die mee willen doen met het optreden. Iedereen die snel van blad kan lezen is welkom om zich bij deze samenspeelgroep  aan te sluiten.

Muzikanten uit de samenspeelgroep doen ook mee met andere initiatieven, een aantal speelt bijvoorbeeld mee met de BolderBand. Anderen spelen in kleinere bezetting op het Open Podium.

Twee keer per jaar is er in de Muziekwerkplaats een Open Podium. Muzikanten uit Leerdam en wijde omgeving laten elkaar dan iets horen. Het zijn avonden met een grote variatie aan muziek, zowel in muziekstijlen als in instrumenten. Soms worden er onderling contacten gelegd om samen wat voor te bereiden voor een volgend open podium. Bij een open podium is geen publiek, iedereen die komt treedt ook op.

Deze activiteiten zijn gratis.

 

25 april 2018