Muziek in het Basisonderwijs

Muziek in het Basisonderwijs

De Muziekwerkplaats geeft regelmatig gastlessen op scholen. Dit kunnen losstaande muzieklessen zijn, maar ook aansluiten bij een thema. Ook bij een muziekproject of bij een feestelijke gelegenheid kan de Muziekwerkplaats een invulling geven.

De Muziekwerkplaats heeft instrumenten en materialen te huur om in de klas te gebruiken, al dan niet gekoppeld aan een gastles.

Tarief:
Een muziekles kost € 65,- per les (50 minuten). Afhankelijk van de vraag komen daar voorbereidingskosten bij. Bij scholen buiten een straal van 15 km van Leerdam wordt reistijd berekend.

Referentiecases

Voor de provincie Gelderland zijn twee lessen ontwikkeld bij “Reizen in de tijd’ voor groep 1 bij het thema ‘wie ben ik” en voor groep 2 bij ‘de verzamelman’. In de eerste les leren kinderen dat ze muzikant en dirigent kunnen zijn. Ze spelen het liedje Lirom Larom Lepelsteel op de psalter. Bij de 2e les gaat het over jutten en hoe je van vondsten bij de zee muziekinstrumenten kan maken.

Meer informatie over deze lespakketten vindt u op: http://www.reizenindetijd.nl/bezoeklessen/de-verzamelman/de-strandjutter/ & http://www.reizenindetijd.nl/bezoeklessen/wie-ben-ik/lirom-larom-wat-kan-ik/

 

Voor de cultuurkisten van de gemeente Geldermalsen is in samenwerking met Maggy Bloem (atelier de Dromenvanger) een lessenserie ontwikkeld over wol en schapen. Muzikale en beeldende vorming worden daarin gecombineerd. De lessen voor groep 1-5 zijn klaar, voor de hogere groepen zijn ze in ontwikkeling.

De Muziekwerkplaats werd gevraagd een leuke afsluitende les te geven voor kinderen in een klasje met taalachterstand. Dit werd een les over een tovertouwtje dat in een letter kon veranderen. Kinderen begeleiden het liedje op ritme-instrumenten en speelden het op de psalter. Aan het eind gaven ze een voorstelling voor familie en genodigden.

25 april 2018