Aanmelden

We starten altijd met een (gratis) proefles om te kijken of het klikt en te bespreken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Vervolgens starten we met de lessen, of bij twijfel met een proefperiode.

Vakanties

In de schoolvakanties zijn er geen lessen. Voor de data worden de vakanties van de basisscholen in Leerdam aangehouden (met volwassenen kunnen er in overleg wel lessen afgesproken worden in vakanties).

Ziekte

Bij afwezigheid of ziekte van de leerling
Een door de cursist afgezegde les wordt doorbetaald.
In veel gevallen is het mogelijk een les in te halen, mits deze minimaal 48 uur van te voren wordt afgezegd (m.u.v. ziekte, dan kan op een later moment worden afgemeld).
Inhalen kan:
– op een lege plek in het rooster
– tijdens de inhaaluren
– in vakanties als Marian thuis is.
Als je gebruik wilt maken van de inhaalmogelijkheid moet je dit zelf aangeven .

Een les die niet ingehaald wordt kan ook geschonken worden aan de Vrienden van de Muziekwerkplaats, zodat minder financieel draagkrachtigen de les kunnen volgen.

Bij langdurige ziekte is een regeling mogelijk.

Bij afwezigheid of ziekte van Marian 
Bij cursussen wordt er een nieuwe datum gepland.
Bij individuele lessen worden de gemiste lessen niet doorberekend.

Afmelden minimaal 2 dagen van te voren graag per mail (info@muziekwerkplaatsdedoorbraak.nl). Afmeldingen binnen 48 uur i.v.m. ziekte graag telefonisch (0345-511586).

Opzegtermijn

De opzegtermijn voor individuele lessen is minimaal 4 weken. Bij cursussen geef je aan het eind van de cursus door als een kind wil stoppen. Zonder bericht krijgt een leerling automatisch een plaats in de volgende periode.

Parkeren en wachten

De Muziekwerkplaats is gelegen op een privéterrein waar meerdere mensen wonen. We willen graag dat iedereen rekening houdt met de bewoners. Dat kan onder andere door je aan de volgende afspraken te houden:

Parkeren
Er zijn twee parkeerplekken voor de Muziekwerkplaats. Als deze bezet zijn kan achter de boerderij of op de dijk geparkeerd worden. Als je alleen je kind afzet, kun je achter de Muziekwerkplaats keren. De ruimte onder de kapschuur en de op- en afritten moeten dus vrij blijven voor de overige bewoners.

Wachten
Er is wachtruimte in de keuken en op het terras. De rest van het terrein is dus geen speelplaats. Als er andere kinderen meekomen, let er dan als ouder op dat ze niet op andere plekken op het terrein komen (dus niet op de trampoline, niet in de hooiberg, niet in de tuin, geen slootje springen, enz).

Wijze van betalen

Betaling (na ontvangst van een nota) contant of per
bankrekening: IBAN: NL54TRIO  078.47.75.044, t.n.v. M. J. Verdonk, Diefdijk 19, Leerdam.

De kosten mogen geen bezwaar zijn om muzieklessen te volgen. 
Voor mensen met weinig inkomen is een gereduceerd tarief mogelijk.
 Kom dan even overleggen.