Voor financieel minder draagkrachtigen zijn er mogelijkheden door middel van een potje gevuld door ‘Vrienden van de Muziekwerkplaats’.

Het potje van de Vrienden van de Muziekwerkplaats is bedoeld voor bijzondere muzikale activiteiten waar anders geen geld voor is. Er worden muzieklessen voor minder kapitaalkrachtigen uit betaald, maar het kan ook gebruikt worden voor de ontwikkeling of uitvoering van muzikale projecten in Leerdam en omgeving, die belangrijk zijn en waar geen geld voor is.

Het potje wordt gevuld door giften o.a. bij optredens en uit wel betaalde en niet gevolgde lessen van leerlingen. In 2017 kreeg de Muziekwerkplaats een grote gift van de Stichting Lingeconcerten. Dit is o.a. gebruikt voor goedkope proeflessen voor kinderen om te kijken of ze muziek leuk vinden. Voor een workshop en concert voor kinderen in Heukelum. Dit voorjaar zal eenzelfde soort workshop worden gegeven voor kinderen in Leerdam.