De Muziekwerkplaats heeft deze vorm gekregen door heel veel mensen die meedachten, meededen, hielpen met bouwen, met tekenen of attributen maken. Naast muziek maken is samenwerken en elkaar inspireren belangrijk.

De Muziekwerkplaats maakt deel uit van Vereniging de Doorbraak, die tot doel heeft mens en milieuvriendelijke wonen en werken mogelijk te maken.

  • Maggy Bloem (atelier de Dromenvanger) heeft als doel mensen creatief en ontspannen aan de slag te laten gaan. Zij heeft muziekinstrumentjes ontwikkelt die kinderen zelf kunnen maken (bijv. een spijkerxylofoon). Samen met de Muziekwerkplaats is een lespakket wol en muziek samengesteld voor het basisonderwijs. https://www.dedromenvanger.nl/
  • Thea Zweije (Leerdam) geeft onder andere cursussen verrassend tekenen. Regelmatig werken we samen, bijvoorbeeld gaven we samen een workshop in …. waarbij senioren en kinderen samen bezig gingen met muziek en tekenen. https://verrassendtekenen.nl/
  • Dochter Floor Verdonk is Muziektherapeute en geeft muzieklessen in Baarn. Floor onderhoudt de facebook pagina. Ze denkt en doet mee met diverse activiteiten. https://nl.linkedin.com/in/floor-verdonk-27328161
  • Lies Muller. Lies is vioolbouwster en gaf bouwcursussen. Zij is gestopt met haar atelier voor Muziek en Ambacht. Een aantal instrumenten heeft de Muziekwerkplaats in bruikleen. Lies helpt mee met instrumenten herstellen en ontwikkelen van nieuwe instrumenten, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking. lmuller@muziek-ambacht.nl
  • Ria Boogert heeft een zoontje Iwan met NAH, die graag muziek wil maken. Liefst op een echt instrument, zodat hij net als zijn zussen, elke dag moet oefenen. Ria en Marian zijn samen bezig een methode te ontwikkelen met kleuren. Iwan speelt nu veel liedjes op xylofoon, maar ook op piano zelfs met dubbele noten en 2 handen. Ook veel andere kinderen maken van deze methode gebruik. Vaak als start om daarna op gewone zwarte noten over te gaan. Voor de kleuren zijn de kleuren van de Boomwhackers gebruikt.
  • Lisette van de Pavoord is fotografe en trouwe bezoeker van de Muziekwerkplaats. Veel foto’s op de website zijn van haar afkomstig. http://www.lisette-fotografie.nl/
  • De foto’s van de Lingebolder zijn bijna allemaal gemaakt door Peter van Meurs.
  • De Wereldwinkel in Arkel is net als de Muziekwerkplaats een plaats waar inspiratie en samenwerking belangrijk is, met veel aandacht is voor mens en milieu. Wilma is coördinator en ook actief in ons muzikantennetwerk. We ondersteunen elkaars activiteiten. Zo treedt de Muziekwerkplaats er regelmatig op. http://depuntarkel.nl/
  • Creatieve lesmaterialen, computerproblemen, een professioneel, maar niet te zakelijke uitstraling en deze website was niet gelukt zonder Henry en Janneke. http://www.printproleerdam.nl/