Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.
De Muziekwerkplaats probeert zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw privacy.
Ook als u ergens ongewenst uw naam of afbeelding tegenkomt, verzoeken we u dit te melden en zal deze direct verwijderd worden.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • mailadres
  • jaartal wanneer zij met de lessen zijn begonnen

Waar bewaren wij uw gegevens?

Het bewaren van de gegevens gebeurt beveiligd in een met een wachtwoord beveiligd Word en Excel document in de Muziekwerkplaats.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Gegevens worden niet met derden gedeeld.
Namen en e-mailadressen van cursisten of medemuzikanten kunnen aan elkaar rondgestuurd worden, wanneer het praktisch voordelen heeft om met elkaar in contact te komen.

Gegevens, foto’s en filmpjes Website

Op de website van de Muziekwerk[laats worden actuele gegevens, foto’s en filmpjes geplaatst.
Voor het plaatsen van foto’s en filmpjes op de website wordt zoveel mogelijk toestemming gevraagd.  Bij namen wordt alleen de voornaam gebruikt.
Mocht u uw naam of afbeelding ergens tegen komen, waarbij dat niet gewenst is, dan horen we dat graag en wordt hij direct verwijderd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Na afloop van de lessen wordt overlegd met cursisten of naam en mailadres  bewaard wordt om in de toekomst informatie te sturen. Indien ongewenst kunnen de gegevens op elk moment verwijderd worden.

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van de Muziekwerkplaats verzoeken we u contact op te nemen met de Muziekwerkplaats (Marian Verdonk). INFO@MUZIEKWERKPLAATSDEDOORBRAAK.NL
TEL. (0345) 51 15 86